Planlösning
/ 13

STOR BR LOKAL I MYCKET FINT SKICK!

Fakta

SALLERUPSVÄGEN 24

450 000 kr

5 499 kr

0.0

Nej

60.0 kvm

ELLSTORP

MALMÖ

Bostadsrätt

Fjärrvärme

1939

Lokalen består av ett rymligt rum för möblering med upp till ett flertal kontorsplatser. Hela lokalen är i mycket fint skick med fina parkettgolv och ljusa släta väggar. Stort skyltfönster! Renoverad gäst toalett med laminatgolv och vita väggar. Rymligt kök med högblankt, vitt pentry från Ikea som är utrustat med inbyggd diskmaskin, kyl med frysfack, rostfri diskho samt inbyggd mikro i arbetshöjd.

HSB Brf Midgård

Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1939 på fastigheten Midgård 9 som föreningen innehar med äganderätt. Fastigheten är belägen på Ellstorpsgatan 1 A-C samt Sallerupsvägen 24 i Malmö. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningen har sitt säte i Malmö Kommun. SBC står för den ekonomiska förvaltningen av föreningen sedan 2020-01-01.

3,5038 %

I månadsavgiften ingår grundutbudet av Kabel-TV som vi har via ComHem. Föreningen har tecknat kollektivt bredband med Bahnhof. Hastigheten är 250/100 mbits och kostnaden för detta är 140 kronor per månad och hushåll vilket debiteras separat.

FÖRSÄLJNINGSINFORMATION De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning har lämnats av säljaren, berörd förening och dess hemsida om sådan finns. Fastighetsmäklaren kontrollerar dessa endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera uppgifter rörande exempelvis kommande renoveringar, p-platser, tvättstuga,källarutrymmen och andra utrymmen tillhörande föreningen. Kontroll bör även göras av eventuella avgiftsändringar samt annat av betydelse för köpet av bostadsrätten. Årsredovisning samt stadgar för föreningen bör också granskas innan köp. ANNAHD garanterar ej att den i objektsbeskrivningen inlagda planlösningen är skalenlig. UNDERSÖKNINGSPLIKT Fastighetsmäklaren uppmanar köpare/spekulanter att fullgöra sin undersökningsplikt enligt Köplagens paragraf 20 . Köparen är medveten om att bostadens boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika uppmätningsnormer. Köparen uppmanas härmed att kontrollera bostadens area innan köpet. BUDGIVNING Utgångspunkten för en budgivning är att ett bud inte är bindande. Som spekulant kan du inte räkna med att få fortlöpande information av mäklaren om hur en budgivning fortskrider. Du har inte någon rätt att få uppgifter från mäklaren om vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som har lämnats eller vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter. Säljaren bestämmer – i samråd med mäklaren – hur budgivningen ska gå till. Säljaren är inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen komma att ändras. Efter en avslutad försäljning har en spekulant bara rätt att få information från mäklaren om att objektet har sålts till någon annan. Muntliga avtal om köp av en fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande. Även om du har kommit överens med mäklaren och säljaren om dagen och tiden för kontraktsskrivning kan budgivningen fortsätta. Säljaren behöver inte sälja till den som har lämnat det högsta budet. Den slutliga köparen och säljaren tillhandahålls en förteckning över alla bud som inkommit samt namn och kontaktuppgifter till budgivarna. BOENDEKOSTNADSKALKYL För en specificerad boendekostnadskalkyl kontakta din mäklare. KOSTNADER Föreningen eller den ekonomiska förvaltaren tar i normalfallet ut en överlåtelseavgift på ca 2,5% av prisbasbeloppet. Denna kan åläggas antingen säljaren eller köparen. En pantsättningsavgift på 1% av prisbasbeloppet tas ut om man pantsätter bostadsrätten. Medlemsavgift till föreningen kan också förekomma. Dessa summor kan variera. För närmre information vänligen se stadgarna eller konsultera ansvarig mäklare. Ovanstående information har inhämtats genom föreningens årsredovisning samt kontroll med SBC/föreningen 2020-02-06. Slutlig köpare uppmanas att kontakta representant från föreningen för att stämma av ovanstående information innan köpet.

Genomförda underhåll de senaste åren: 2018 Underhåll Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: . Hissarna har underhållits där stora serviceåtgärder har genomförts under året . Nya mätare avseende vatten- och värmesensorer har installerats i vissa lägenheter . Årlig service av tvättmaskiner och torktumlare har genomförts Föreningen drabbades av en vattenskada vilket orsakades av en gammal avloppsledning som sprack och som inte längre används Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av HSB och styrelsen 2018-10-18. Vid besiktningen framkom att nästa stora underhållsåtgärder enligt underhållsplanen avser renovering och målning av trapphus, byte av nyckel- och taggsystem samt underhållsåtgärder på hissarna. 2017-2018: - Relining av samtliga avloppsstammar och stambyte i trappa A - Elstamsbyte samt nya elcentraler i samtliga lägenheter - Dränering med isodrän-metoden - Ny utemiljö samt nya utemöbler - Målning av hussockeln 2015: - Byte av samtliga tvättmaskiner och renovering av tvättstugorna samt torkrummen Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta åren planerar styrelsen följande större åtgärder: - Installation av porttelefon samt nytt nyckel- och taggsystem - Renovering och målning av trapphus - Uppsättning av staket på innergård Planerat kommande underhåll Installation av porttelefon och taggsystem * Renovering av källare efter vattenläcka. * Renovering och målning av trapphus * Eventuellt installation av nya hissar * Byggnation av staket runt gården.

Försäkringskostnaden är uppskattad/schablon till ca 2500 kr/år.Utöver månadsavgiften tillkommer driftskostnad avseende hushållsel. Det ingår för närvarande ett schablonbelopp i månadsavgiften avseende värme och vatten. Högre förbrukning än schablonbeloppet debiteras. From 2020-04-01 kommer årsavgiften att sänkas från 64308 kr till 54 662 kr. I den nya avgiften kommer kallvatten att ingå. Varmvatten, värme och el kommer att avläsas separat för varje br och debiteras per kvartal. Kostnaden för int

21-2015-1-56

Ellstorp är ett bostadsområde i stadsdelen Centrum, Malmö. Området ligger mellan Kontinentalbanan och Sallerupsvägen, öster om Nobelvägen. Det tidigare koloniområdet bebyggdes av Hugo Åberg för HSB:s räkning med 1100 lägenheter med början på 1930-talet. Författaren Björn Ranelid växte upp i området. Bebyggelsen är uppförd enligt lamellhusprincipen men med en större nästan sluten gård i centrum. Stora gräsytor utgör en viktig del av områdets karaktär. Byggnaderna har fått en utformning som är typisk för Malmö under andra halvan av 1930-talet och början av 1940-talet. Funktionalismen utgör grunden men en rad tjugotalsklassicerande detaljer har tillförts.

Karta

[stäng]